Anmälan

Anmälan till utställning görs helst på den nya blanketten från Sverak. Den går att ladda ner som pdf eller Word direkt från Sveraks sida, eller så tar ni den som PDF härifrån

SAMTLIGA utställningsanmälningar ska vara tillhanda senast
TRE (3)
dagar före sista ordinarie anmälningsdag.
Vill ni skicka per mail måste ni först fylla i och skicka in en fullmakt till henne. Ladda hem fullmakten här!

Om du inte får någon bekräftelse på din utställningsanmälan via
e-post, kontakta då Utställningssekreteraren.

Irene Eek Magnusson 
Hägersborgsvägen 8 
72355 VÄSTERÅS
Tel: 021-22002
irene@fraset.se