Fräsets kattklubbs show 2016

6/3-2016 Resultat lördag här och resultat söndag här

14/2-2016 Domarfördelning finner du här.

1/2-2016 Nu är anmälningstiden slut och vi har gått igenom alla anmälningar. Vi har som vanligt fått mycket anmälningar i kategori 2 och på grund av den nya kategoriindelningen även i kategori 1. Vi har därför beslutat ta in ytterligare en domare på lördagen och uppgraderat den dagen till 330 katter. Men tyvärr så räcker detta inte riktigt utan det kommer att bli några som inte kommer med i kategori 1 och 2.

De som inte kommer med kommer att få besked och sina pengar tillbaka i denna vecka under förutsättning att de går att kontakta via mail så vi kan få ett konto och vi vill påpeka att vi inte kommer att diskutera skäl till varför någon inte kommit med. Får man ett negativt besked så det är vårt beslut och det skall respekteras.

Övriga som kommit med kommer att få bekräftelser i vanlig ordning och i år via mail när vi är klara för att skicka ut sådana. Vi kommer att få använda allt utrymme som finns i lokalen och tillämpa SVERAK:s rekommenderade minimimått i burraderna 2 m vilket innebär att bygga tältläger kommer att bli helt omöjligt.

Fräset hälsar vår nya domare Sirpa Lindelöf välkommen liksom tidigare tillkomna domaren Åsa Carnbrand Hammarlund i kategori 1 och 2.

A summery of above in English. Now the entery time is closed for this time, we have had so many enteries in category 1 and 2 and have therefore decided to invite another judge on the Saturdays show. We welcome Sirpa Lindelöf. Allthough this we have to turn down some of the enteries unfortantly and they will be notified by mail shorly where we ask for a accountnumber to return the entery fee to and will have a refund already this week. We will under no cercumstance discuss this further because decissions have been maid.

24/1-2016 Nu är det fullt båda dagarna i kategori 3. Några platser kvar i kategori 4 båda dagarna.
Category 3 is closed both days for enteries. Category has a couple of places left both days.

17/1-2016 Nu är det också fullt i kategori 3 på lördagens utställning finns några platser kvar på söndagen.
Category 3 is also full on Saturdays show and just a few places left on Sundays show for knowledge

9/1-2016 Utställningen har uppgraderats till 300 katter per dag och vi har bjudit in ytterligare en domare Åsa Carnbrand Hammarlund som kommer att döma katergori 1 och kategori 2. Välkommen Åsa!
We have upgraded the show to 300 cats and have invited another judge Åsa Carnbrand Hammarlund to judge in category 1 and 2. We wish Åsa welcome to the show!

9/1-2016 Nu är det fullt i kat 1 och 2 båda dagarna. Några platser kvar i kat 3, 4 och 5. Now we have to inform that it's full in both category 1 and 2. Still places left in category 3, 4 and 5.

8/1-2016 Now catergory 2 is full and we don't have room for more enteries.

Inbjudan på svenska här

Näyttelykutsu suomeksi

DOMARFÖRDELNING/JUDGES DIVISION will be shown 14 days prior to show